ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓަކަށް ޝިފާޒް އާއި އަފާ ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


23 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާާރާތުގެ އުސްއަލިތައް ތަފްސީލް

ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 7 ކްލަބުން 13 ޓީމް ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

2021
2019
2018

ސްޕޮންސަރ