އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


19/7/2019

މާލޭގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 04ން 08އަށް ބާއްވާ 22 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ 43 ސްކޫލެއްގެ 142 ޓީމުން 1274އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


16/6/2019

މުބާރާތުގައި 29 ސްކޫލެއްގެ 104ޓީމުން 565 އެތުލީޓުން

ތަފްސީލް

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


13/5/2019

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި ބައިވެިރުވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ތަފްސީލް

އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


19/3/2019

އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް - އިންޑިއާ


20/2/2019

އިންޑިއާ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް ފޮނުވާ ޓީމް އިއުލާން ކުރުން

ތަފްސީލް