28 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް


28/9/2018

28 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2018


14/9/2018

ފަޒީލް އާއި ނަޝާ މުބާރާތުގެ މޮޅު އެތުލީޓުންނަށް

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ 2018


14/9/2018

3000މ ދުވުމުގެ ގައުމީ ރިކޯޑް ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

ތަފްސީލް

ޖުމްހޫރީ 50 ނޭޝަނަލް ގްރޯން ޕްރީ


4/9/2018

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެތުލީޓުންނަށް ދައުވަތުދީގެން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ ގްރޯން ޕްރީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އަންނަ މަހުގެ 13 އަދި 14 ގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި(ޚަބަރު: މިހާރު)

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


25/6/2018

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި 27 ސްކޫލަކުން 67 ޓީމް

ތަފްސީލް