ލެވެލް 2 ކޯޗަސް ލެކްޗަރަ ކޯސް


20/11/2017

އައި އޭ އޭ އެފް ލެވެލް 2 ކޯޗަސް ލެކްޗަރަރ ކޯހުން މޫސާ ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ

ތަފްސީލް

މޮރޮކޯ ޓްރެއިނިން


18/11/2017

މޮރޮކޯ ޓްރެއިނިން އަށް ޝަރަފް އާއި ފަޒީލް ފުރައިފި

ތަފްސީލް

27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


13/10/2017

27 ވަނަ ނޭޝަނަލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އުސްއަލިތައް

ތަފްސީލް

މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


7/9/2017

20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި 34 ސްކޫލަކުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސް


26/8/2017

5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި އެތުލެޓިކްސް އިން ވާދަކުރާ ޓީމް އެކުލަވާލައިފި

ތަފްސީލް