އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


16/6/2019

މުބާރާތުގައި 29 ސްކޫލެއްގެ 104ޓީމުން 565 އެތުލީޓުން

ތަފްސީލް

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


13/5/2019

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި ބައިވެިރުވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ތަފްސީލް

އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް


19/3/2019

އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ތަފްސީލް

އެތުލެޓިކްސް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް - އިންޑިއާ


20/2/2019

އިންޑިއާ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް ފޮނުވާ ޓީމް އިއުލާން ކުރުން

ތަފްސީލް

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


4/2/2019

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް ޓީމް އިޢުލާން ކުރުން

ތަފްސީލް