އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


Admin/newsImage/noimage.png

ގދ. ތިނަދޫގައި ޖޫންމަހުގެ 23ން 27އަށް ބާއްވާ 22 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެސޯސިއޭޝަނުން އިތުރުކޮށްފައިވަނީ، އެކަމަށް އެދި ގިނަ ސްކޫލްތަކުން އެދެމުންދާތީ ސްކޫލްތަކަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.