އޭޝިއަން ގޭމްސް 2014


Admin/newsImage/noimage.png

އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ވާދަކުރާ ފަހު އިވެންޓްގައި މާދަމާ ފަތިހު ސާއިދު ވާދަކުރާނެއެވެ. ސާއިދު ވާދަކުރާނީ ފިރިހިނެނުންގެ 200މ ދުވުމުގެ ސެމީފައިނަލް 1 ގައެވެ. 

3 ސެމީފައިނަލް ދުވާއިރު ފައިނަލަށް ދާނީ ކޮންމެ ސެމީފައިނަލަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމާ ދެ އެތުލީޓުންނާއި ބާކީ އެތުލީޓުންްގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ޓައިމިން އެއް ހަދާ 2 އެތުލީޓުންނެވެ.