Dubai Marathon 2018


EventAthleteYearResultRemarks
MarathonShifaz Mohamed1/26/2018 12:00:00 AM2:39:43NR
MarathonMohamed Rasheed1/26/2018 12:00:00 AM2:40:325th Place Category
MarathonMariyam Abdul Kareem1/26/2018 12:00:00 AM3:34:24NR