އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން

ނަންބަރު: AAM/2014/000
ތާރީޚް: 9/19/2014

ސައުތު ކޮރެއާގެ ޑައެގޫ ގައި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 3ން 27އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރނޭޝަލް ކޯސް އޮފް އެތުލެޓިކްސް ކޯޗިން އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފީމެވެ.

މިކޯހަކީ 2 މޮޑިއުލް އަކަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ކޯހެކެވެ. ފުރަތަމަ މޮޑިއުލްގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައި އޭ އޭ އެފް ސީ އީ ސީ އެސް ލެވެލް 3އެވެ. އަދި ދެވަނަ މޮޑިއުލްގަައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް ސައިންސް އެވެ.

ވީމާ، މިކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުން 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2014ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00ގެ ކުރިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ސީވީ މެއިލްކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. mdv@mf.iaaf.org

ކޯހުގެ ޝަރުތު ތައް

1- އެސޯސިއޭޝަންގެ އިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރެއް ކަމުގައި ވުން

2- މިހާރުވެސް ކޯޗިން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވުން

3- ތިރީގައި މިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވުން

1 ABBAS Ibrahim Men 25317
2 ABDUL RAHEEM Ibrahim Men 25322
3 Ali Hussain Men 10746
4 ATHIF Ibrahim Men 25319
5 HASSAN Mohamed Men 25318
6 Ibrahim Abdul Azeez Men 10749
7 MOHAMED Abdulla Men 25314
8 MOOSA Ahmed Men 25316
9 MOOSA Ashraf Men 25325
10 Nasheeda Aminath Women 05869
11 WAJEEH Ahmed Men 25326