އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް


މާލޭގައި އޮގަސްޓް މަހުގެ 04ން 08އަށް ބާއްވާ 22 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ 43 ސްކޫލެއްގެ 142 ޓީމުން 1274އެތުލީޓުން ވާދަކުރާނެ

ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

General Info Pre Entry Form

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

2018
2017
2016

ސްޕޮންސަރ