10 ވަނަ އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް (11 - 15 މެއި 2004، މާލެ)

 
AjItan
    ފިރިހެން 16 އަހަރުންދަށް
      100
1 12"1 qlUkqs atqnaavamurad qnizAm udamuHaw 145
2 12"7 qlUkqs atqnaavamurad qmInaC qlIWAmqsiw 146
3 12"7 qlUkqs AyqwidIjam qmIhArqbiw qfarqCaw 157
      200
1 25"2 qlUkqs atqnaavamurad qmInaC qlIWAmqsiw 146
2 25"3 qlUkqs AyqwidIjam qHArqwaf udamuHaw 159
3 25"4 qlUkqs AyqwidIjam qmIhArqbiw qfarqCaw 157
      400
1 56"4 qlUkqs AyqwidIjam qHArqwaf udamuHaw 159
2 57"3 qlUkqs atqnaavamurad qmInaC qlIWAmqsiw 146
3 58"5 udamuHaw urImaw qlutasarudam qHAmas FudqbaW 197
      800
anav AjItan qlUkqs qnan qbib
1 2'12"8 qlUkqs AyqwidIjam qHArqwaf udamuHaw 159
2 2'14"3 qlUkqs AyqwidIjam qHAsqfiw udamuHaw 158
3 2'26"0 qlUkqs atqnaavamurad  qnIbaC udamqwaHum 151
      1500
1 4'47"9 qlUkqs AyqwidIjam qHAsqfiw udamuHaw 158
2 4'49"4 qlUkqs atqnaavamurad  qnIbaC udamqwaHum 151
3 5'10"3 qlUkqs atqnaavamurad qbIjan udamuHaw uhAnij 152
      qpqmaj qgqnOl
1 5.33 qlUkqs atqnaavamurad qnizAm udamuHaw 145
2 5.11 qlUkqs atqnaavamurad qdIraf qnAnir udamuHaw 150
3 5.05 qlUkqs AyqwidIjam qHAsqfiw udamuHaw 158
      qpqmajiwah
1 1.59 udamuHaw urImaw qlutasarudam qmACih udamuHaw 201
2 1.57 udamuHaw urImaw qlutasarudam  udIraf IlaW 200
3 1.53 qlUkqs AyqwidIjam udamqwaHum qnAmij qmIhArqbiw 175
      qsakqsiD
1 27.56 qlUkqs AyqwidIjam urihAz qfiYAf IlaW 163
2 23.07 qlUkqs atqnaavamurad qfIraw uhArqfiw qmihArqbiw 154
3 22.96 qlUkqs AyqwidIjam udamqwaHum qfAlIw udamuHaw 164
      qTap
1 9.62 qlUkqs AyqwidIjam urihAz qfiYAf IlaW 163
2 8.05 qlUkqs atqnaavamurad qfIraw uhArqfiw qmihArqbiw 154
3 7.52 qlUkqs AyqwidIjam IlaW qnasuHaw udamqwaHum 166
      4x100
1 49"2 qlUkqs AyqwidIjam qhAfiC udamqwaHum 169
qmIhArqbiw qfarqCaw 157
qHArqwaf udamuHaw 159
qHAsqfiw udamuHaw 158
2 49"5 qlUkqs atqnaavamurad udICar qnImuwat udamuHaw 147
qmInaC qlIWAmqsiw 146
qnizAm udamuHaw 145
udamqwahum qmIhArqbiw 149
3 53"1 udamuHaw urImaw qlutasarudam qHAmas FudqbaW 197
qmACih udamuHaw 201
udImaH qludqbaW udIHav udamuHaw 204
qlIzaf qmihArubiw 195
      4x200
1 1'45"1 qlUkqs AyqwidIjam qmIhArqbiw qfarqCaw 157
qHAsqfiw udamuHaw 158
qHArqwaf udamuHaw 159
qhAfiC udamqwaHum 169
2 1'46"4 qlUkqs atqnaavamurad udICar qnImuwat udamuHaw 147
  qmInaC qlIWAmqsiw 146
  qnizAm udamuHaw 145
  udamqwahum qmIhArqbiw 149
3 1'47"2 qlUkqs qCilqgqniw ElAm uWAfir udamqwaHum 311
qQUrAf udAmiW 312
qHUmqHam udamqwaHum 315
AfaYqsum udamqwaHum 317
    އަންހެން 16 އަހަރުންދަށް
      100
1 14"5 qlUkqs AyqwinImaw Amas utanimAw 101
2 14"8 qlUkqs AyqwinImaw AfInaH AvqwaH 102
3 15"8 udamuHaw urImaw qlutasarudam ACAkiv utamiYAf 210
      200
1 30"0 qlUkqs AyqwinImaw Amas utanimAw 101
2 30"9 qlUkqs AyqwinImaw Inqzir qmayqram 105
3 31"9 qlUkqs AyqwinImaw qnihAm utaCiwaAW 104
      400
1 1'10"5 qlUkqs AyqwinImaw Inqzir qmayqram 105
2 1'15"4 qlUkqs AyqwinImaw qnihAm utaCiwaAW 104
3 1'16"4 qlUkqs AyqwinImaw Amas utanimAw 101
      800
1 2'59"6 udamuHaw urImaw qlutasarudam qfIYal qludqbaW Avqnis 213
2 3'02"1 udamuHaw urImaw qlutasarudam Azqfaw utamiYAf 212
3 3'02"3 udamuHaw urImaw qlutasarudam udamqwaHum AjIdaK 214
      1500
1 6'22"5 qlUkqs AyqwinImaw Fudqbaw AnAsuHiw 106
2 6'23"1 qlUkqs AyqwinImaw ArihAY utanimAw 109
3 6'38"5 udamuHaw urImaw qlutasarudam Azqfaw utamiYAf 212
      qpqmajqgqnOl
1 3.76 qlUkqs AyqwinImaw Avuwam utaCiwAW 110
2 3.66 qlUkqs AyqwinImaw AfInaH AvqwaH 102
3 3.63 qlUkqs AyqwinImaw qnihAm utaCiwaAW 104
      qpqmaj iwah
1 1.30 qlUkqs AyqwinImaw Inqzir qmayqram 105
2 1.30 qlUkqs AyqwinImaw Avuwam utaCiwAW 110
3 1.20 udamuHaw urImaw qlutasarudam AfqCin utaCiwAW 218
      qsakqsiD
1 15.82 qlUkqs AyqwinImaw  udamqwaHum Afar 112
2 14.77 udamuHaw urImaw qlutasarudam IlaW Afilqzaw 215
3 14.50 qlUkqs AyqwinImaw qmIWan AmAhqliw 107
      qTap
1 5.52 udamuHaw urImaw qlutasarudam IlaW Afilqzaw 215
2 5.11 qlUkqs AyqwinImaw  udamqwaHum Afar 112
3 5.03 udamuHaw urImaw qlutasarudam AzAfiC utamiYAf 220
      4x100
1 58"2 qlUkqs AyqwinImaw AfInaH AvqwaH 102
  qnihAm utaCiwaAW 104
  Inqzir qmayqram 105
  Amas utanimAw 101
2 1'02"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam Azqfaw utamiYAf 212
AmisUm utanimAw 209
uLuf udamuHaw utamiYAf 208
qfIYal qludqbaW Avqnis 213
3 1'10"1 qlUkqs qCilqgqniw ElAm Aduh utaCiwAW 324
AmuWin utanimAw 322
Amas qmayqram 327
qbIbaH Anqmaw 320
      4x200
1 2'05"9 qlUkqs AyqwinImaw Amas utanimAw 101
AfInaH AvqwaH 102
qnihAm utaCiwaAW 104
Inqzir qmayqram 105
2 2'15"9 udamuHaw urImaw qlutasarudam uLuf udamuHaw utamiYAf 208
  Azqfaw utamiYAf 212
  qfIYal qludqbaW Avqnis 213
  AfqCin utaCiwAW 218
3 2'32"6 qlUkqs qCilqgqniw ElAm AmuWin utanimAw 322
Amas qmayqram 327
qbIbaH Anqmaw 320
Aduh utaCiwAW 324
    ފިރިހެން 19 އަހަރުންދަށް
      100
1 11"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam qzAnum udamqwaHum 222
2 12"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam qlIlaK AsUm 223
3 12"2 Asuradam uLolag qmIsav qmIhArqbiw 270
      200
1 24"2 udamuHaw urImaw qlutasarudam qzAnum udamqwaHum 222
2 25"2 qlUkqs AyqwidIjam udamqwahum qhAlaB 178
3 25"3 qlUkqs AyqwidIjam qsanuhaw qmIhArqbiw 189
      400
1 54"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam qlIlaK AsUm 223
2 57"2 qlUkqs AyqwidIjam qsanuhaw qmIhArqbiw 189
3 57"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam urIBan qmIhArqbiw 225
      800
1 2'13"1 udamuHaw urImaw qlutasarudam qmIZaW qmIhArqbiw 228
2 2'15"8 qlUkqs AyqwidIjam qsanuhaw qmIhArqbiw 189
3 2'17"4 qlUkqs AyqwidIjam qjAris udamuHaw 179
      1500
1 4'39"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam qmIZaW qmIhArqbiw 228
2 4'47"2 udamuHaw urImaw qlutasarudam udamuHaw qbUQuWay 227
3 4'48"9 qlUkqs AyqwidIjam qjAris udamuHaw 179
      5000
1 18'45"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam udamuHaw qbUQuWay 227
2 18'45"9 udamuHaw urImaw qlutasarudam qmIZaW qmIhArqbiw 228
3 19'10"4 qlUkqs AyqwidIjam qjAris udamuHaw 179
      qpqmaj qgqnOl
1 5.64 udamuHaw urImaw qlutasarudam IlaW qniwasuH 230
2 5.56 udamuHaw urImaw qlutasarudam qlIlaK AsUm 223
3 5.16 qlUkqs AyqwidIjam udamqwahum qhAlaB 178
      qpqmaj iwah
1 1.70 udamuHaw urImaw qlutasarudam qzAyin qniwasuH 231
2 1.68 udamuHaw urImaw qlutasarudam IlaW qniwasuH 230
3 1.64 udamuHaw urImaw qlutasarudam udACuriw udamqwaHum 232
      qsakqsiD
1 25.08 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qnIhaz udamuHaw 330
2 23.00 udamuHaw urImaw qlutasarudam IlaW qniwasuH 230
3 22.04 qlUkqs AyqwidIjam qmIlas qnasuhaw udamqwahum 182
        qTap
1 8.99 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qnIhaz udamuHaw 330
2 8.39 qlUkqs AyqwidIjam qmIlas qnaCim Ilaw 183
3 7.87 qlUkqs AyqwidIjam Fqwudubaw qliwAmqsiw 187
      4x100
1 47"1 udamuHaw urImaw qlutasarudam IlaW qniwasuH 230
urIBan qmIhArqbiw 225
qzAnum udamqwaHum 222
qlIlaK AsUm 223
2 47"8 qlUkqs AyqwidIjam udamqwahum qhAlaB 178
qnAvqzir qmIhArqbiw 180
udAyiw udamqwahum 181
qsanuhaw qmIhArqbiw 189
3 48"9 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qnIsaH FudqbaW 342
qniwasuH uhAbiC 341
qniwasuH uhAbiC 341
qnAyiC qnasaH 334
      4x400
1 3'46"8 udamuHaw urImaw qlutasarudam qlIlaK AsUm 223
urIBan qmIhArqbiw 225
qmIZaW qmIhArqbiw 228
IlaW qniwasuH 230
2 3'53"7 qlUkqs AyqwidIjam qsanuhaw qmIhArqbiw 189
qjAris udamuHaw 179
udamqwahum qhAlaB 178
qnAvqzir qmIhArqbiw 180
3 3'58"4 Asuradam uLolag qmIsav qmIhArqbiw 270
udAHuraf qmadAw 271
uramuW qsAbqwaW 272
AsUm qnAvqCir 273
    އަންހެން 19 އަހަރުންދަށް
      100
1 13"9 qlUkqs AyqwinImaw qzifAn qludubaW qnAmuj 114
2 14"4 qlUkqs AyqwinImaw AzqfiC qmayqram 115
3 16"1 qlUkqs AyqwinImaw Amas qmayqram 116
      200
1 29"2 qlUkqs AyqwinImaw qzifAn qludubaW qnAmuj 114
2 30"8 qlUkqs AyqwinImaw AnUlqwaf  utamiYAf 117
3 33"2 qlUkqs AyqwinImaw IlaW AfuhuY 118
      400
1 1'08"8 qlUkqs AyqwinImaw qzifAn qludubaW qnAmuj 114
2 1'15"2 qlUkqs AyqwinImaw AnUlqwaf  utamiYAf 117
3 1'19"7 qlUkqs AyqwinImaw IlaW AfuhuY 118
      800
1 2'48"5 qlUkqs AyqwinImaw qzIzaW qludqbaW Amqsah utamiYAf 119
2 3'06"8 qlUkqs AyqwinImaw ACIr utaCiwaAW 120
3 3'26"7 Asuradam uLolag AsUm AribAB 289
      1500
1 5'40"3 qlUkqs AyqwinImaw qzIzaW qludqbaW Amqsah utamiYAf 119
2 6'31"4 qlUkqs AyqwinImaw ACIr utaCiwaAW 120
3 7'16"2 qlUkqs AyqwinImaw IlaW utaCiwAW 122
        3000
1 12'28"7 qlUkqs AyqwinImaw qzIzaW qludqbaW Amqsah utamiYAf 119
2 14'03"5 qlUkqs AyqwinImaw ACIr utaCiwaAW 120
3 16'24"9 Asuradam uLolag AsUm AribAB 289
      qpqmaj qgqnOl
1 4.11 qlUkqs AyqwinImaw AnUlqwaf  utamiYAf 117
2 3.99 qlUkqs AyqwinImaw AzqfiC qmayqram 115
3 3.46 qlUkqs qCilqgqniw ElAm AnAhuriC utamiYAf 343
      qpqmaj iwah
1 1.31 qlUkqs AyqwinImaw AzqfiC qmayqram 115
2 1.16 qlUkqs AyqwinImaw  qmIwan AfaC utaCiwAW 123
3 1.08 qlUkqs AyqwinImaw Azuhan AvqwaH 128
      qsakqsiD
1 18.71 qlUkqs AyqwinImaw Anqzaw qmayqram 124
2 14.23 Asuradam uLolag qniwasuH AluhaC 287
3 13.40 qlUkqs AyqwinImaw  qmIwan AfaC utaCiwAW 123
        qTap
1 5.89 qlUkqs AyqwinImaw Anqzaw qmayqram 124
2 5.76 qlUkqs AyqwinImaw udICar qmahuriw utaCiwAW 125
3 5.41 Asuradam uLolag qniwasuH AluhaC 287
      4x100
1 57"7 qlUkqs AyqwinImaw IlaW AfuhuY 118
qzifAn qludubaW qnAmuj 114
AnUlqwaf  utamiYAf 117
AzqfiC qmayqram 115
2 1'05"8 qlUkqs qCilqgqniw ElAm AnuzaC utamiYAf 348
FudqbaW qnIwAraC utaCiwAW 349
AnAhuriC utamiYAf 343
AnAzif utanimAw 344
3 1'08"4 Asuradam uLolag AnuwiC utaCiwAW 286
Aruhaz utamiYAf 285
AzIl utamiYAf 283
AsUm AribAB 289
      4x400
1 4'54"6 qlUkqs AyqwinImaw qzifAn qludubaW qnAmuj 114
AzqfiC qmayqram 115
AnUlqwaf  utamiYAf 117
qzIzaW qludqbaW Amqsah utamiYAf 119
2 5'46"4 Asuradam uLolag AzIl utamiYAf 283
Aruhaz utamiYAf 285
AnuwiC utaCiwAW 286
AsUm AribAB 289
3 5'58"0 qlUkqs qCilqgqniw ElAm AnAhuriC utamiYAf 343
AnAzif utanimAw 344
qlIkaC utanimAw 347
AnuzaC utamiYAf 348
    ފިރިހެން 21 އަހަރުންދަށް
      100
1 11"9 udamuHaw urImaw qlutasarudam qzAfaC qniwasuH 236
2 12"2 udamuHaw urImaw qlutasarudam urukabUbaw FudqbaW 238
3 12"3 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qHAnij udamqwaHum 352
      200
1 25"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam qzAfaC qniwasuH 236
2 25"2 udamuHaw urImaw qlutasarudam qnAsqHiw qniwasuH 237
3 25"8 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qnIWum qludqbaW urimAs 356
      400
1 53"3 udamuHaw urImaw qlutasarudam ImqliH qzAniC 240
2 58"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam qnAsqHiw qniwasuH 237
3 59"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam qfifaW FudqbaW 242
      800
1 2'08"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam ImqliH qzAniC 240
2 2'19"5 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qnIWum qludqbaW urimAs 356
3 2'23"3 udamuHaw urImaw qlutasarudam qnIbaC qniwasuH 243
      1500
1 4'37"3 udamuHaw urImaw qlutasarudam ImqliH qzAniC 240
2 5'10"5 udamuHaw urImaw qlutasarudam qnIbaC qniwasuH 243
3 5'14"9 udamuHaw urImaw qlutasarudam qniwasuH qfIfaW 244
      5000
1 20'09"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam qnIbaC qniwasuH 243
2 20'31"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam qsIrqdiw udamqwaHum 245
3 20'42"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam uWAjuC qnasaH 246
      qpqmajqgqnOl
1 5.49 udamuHaw urImaw qlutasarudam qzAfaC qniwasuH 236
2 5.18 udamuHaw urImaw qlutasarudam Idujav udamuhaw 241
3 5.05 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qHAnij udamqwaHum 352
      qpqmaj iwah
1 1.65 udamuHaw urImaw qlutasarudam qfIraC qnasaH 239
2 1.62 udamuHaw urImaw qlutasarudam qfiwAY udamqwaHum 248
3 1.60 udamuHaw urImaw qlutasarudam qnAfuriw qmIhArqbiw 249
      qsakqsiD
1 24.35 udamuHaw urImaw qlutasarudam urArqsaw udamuHaw 250
2 23.37 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes udihAC qlIWAmqsiw 301
3 20.82 udamuHaw urImaw qlutasarudam uWAfiC udamqwaHum 252
      qTap
1 8.42 udamuHaw urImaw qlutasarudam urArqsaw udamuHaw 250
2 7.54 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes udihAC qlIWAmqsiw 301
3 7.50 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes qnAsqHiw IlaW 300
      4x100
1 47"3 udamuHaw urImaw qlutasarudam qzAfaC qniwasuH 236
qnAsqHiw qniwasuH 237
ImqliH qzAniC 240
qnIbaC qniwasuH 243
2 48"9 qlUkqs qCilqgqniw ElAm qHAnij udamqwaHum 352
qliwahus qbIdaw 355
qnIWum qludqbaW urimAs 356
qQAfqCaw qsUras 361
3 54"5 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes udihAC qlIWAmqsiw 301
qmadAw udamuHaw 295
FudqbaW uWAfiC 297
IlaW qHIdan 294
      4x400
1 3'44"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam qnIbaC qniwasuH 243
qzAfaC qniwasuH 236
ImqliH qzAniC 240
qnAsqHiw qniwasuH 237
2 4'01"6 qlUkqs qCilqgqniw ElAm udIHav qmIhArqbiw 357
qHAnij udamqwaHum 352
qliwahus qbIdaw 355
qnIWum qludqbaW urimAs 356
3 4'21"2 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes IlaW qHIdan 294
qnasaH qnIdqwurudab 296
qmadAw udamuHaw 295
FudqbaW uWAfiC 297
    އަންހެން 21 އަހަރުންދަށް
      100
1 14"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam Anqzim utamiYAf 253
2 15"2 qlUkqs AyqwinImaw  udamqwaHum qnACIz 130
3 15"2 qlUkqs AyqwinImaw Afiwah utanimAw 131
      200
1 29"6 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes IlaW AnAfiC 304
2 31"0 qlUkqs AyqwinImaw Adan utamiYAf 132
3 32"9 qlUkqs AyqwinImaw  udamqwaHum qnACIz 130
      400
1 1'06"9 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes IlaW AnAfiC 304
2 1'14"7 udamuHaw urImaw qlutasarudam Anqzim utamiYAf 253
3 1'15"1 qlUkqs AyqwinImaw Afiwah utanimAw 131
      800
1 3'04"0 udamuHaw urImaw qlutasarudam AfIraW utaCiwAW 258
2 3'10"2 udamuHaw urImaw qlutasarudam qniwasuH ACIraf 259
3 3'12"7 qlUkqs AyqwinImaw AnAhqbus utanimAw 134
      1500
1 6'23"3 udamuHaw urImaw qlutasarudam AfIraW utaCiwAW 258
2 6'34"9 udamuHaw urImaw qlutasarudam qniwasuH ACIraf 259
3 6'39"8 qlUkqs AyqwinImaw AnAhqbus utanimAw 134
      3000
1 14'40"1 udamuHaw urImaw qlutasarudam qniwasuH utayqnum 261
2 14'50"9 qlUkqs AyqwinImaw udUmqHam AfuwaC 135
3 14'51"4 qlUkqs AyqwinImaw AnAhqbus utanimAw 134
      qpqmajqgqnOl
1 4.38 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes IlaW AnAfiC 304
2 3.85 qlUkqs AyqwinImaw Afiwah utanimAw 131
3 3.74 qlUkqs AyqwinImaw Adan utamiYAf 132
      qpqmaj iwah
1 1.36 udamuHaw urImaw qlutasarudam udamqwaHum AjIdaK 266
2 1.27 udamuHaw urImaw qlutasarudam qmadAw AyinIz 265
3 1.25 qlUkqs AyqwinImaw  udICar uhArufaw utanimAw 129
      qsakqsiD
1 24.33 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes qfIYalqwudqbaW AlqfiC 308
2 20.13 qlUkqs AyqwinImaw  udamqwaHum utaCiwAW 140
3 19.21 udamuHaw urImaw qlutasarudam udamqwaHum AjIdaK 266
      qTap
1 7.97 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes qfIYalqwudqbaW AlqfiC 308
2 7.52 qlUkqs AyqwinImaw  udamqwaHum utaCiwAW 140
3 5.88 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes qnIlqziC utamiYAf 310
      4x100
1 59"0 qlUkqs AyqwinImaw  udICar uhArufaw utanimAw 129
 udamqwaHum qnACIz 130
Afiwah utanimAw 131
Adan utamiYAf 132
2 59"8 udamuHaw urImaw qlutasarudam Anqzim utamiYAf 253
udamuHaw AnUz 254
AluhaC utaCiwAW 256
qniwasuH ACIraf 259
3 1'00"6 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes qmIHArqbiw Anqmaw utamiYAf 303
IlaW AnAfiC 304
qmIhArqbiw utahuzim 305
qnIlqziC utamiYAf 310
      4x400
1 5'02"5 qlUkqs AyqwinImaw Afiwah utanimAw 131
 udamqwaHum qnACIz 130
Adan utamiYAf 132
 qmihArqbiw AKiwaluz 133
2 5'03"1 qnaCEkuyiDew IrqDqnakes rayah rof raTqnes IlaW AnAfiC 304
qmIlaW qludqbaW AdimAH 307
qmIhArqbiw utahuzim 305
qnIlqziC utamiYAf 310
3 5'21"1 udamuHaw urImaw qlutasarudam qniwasuH utayqnum 261
qniwasuH ACIraf 259
AfIraW utaCiwAW 258
Anqzim utamiYAf 253