18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލަކަށް ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


3 ވަނަ ދުވަހުގެ އުސްއަލިތައް ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ދަންފަޅީގެ އުސްއަލިތައް ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި 11 އިވެންޓް ކުރިޔަށް ދިޔަ ތަފްސީލް

18 ވަނަ އެޓޯލް އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް


ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްކޫލްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް ތަފްސީލް

ޑައުންލޯޑްސް

ކުރީގެ މުބާރާތްތައް

2014

ސްޕޮންސަރ